x
x
Skip Navigation Links Home > Diensten > Aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding

Bij de aankoop van een huis komt veel kijken. Wij begeleiden het hele proces, tot en met de ondertekening bij de notaris en -indien nodig- ook nog daarna. Gedurende het hele kooptraject -dat soms maanden neemt- zijn er tientallen risico's en valkuilen op juridisch, bouwkundig en financieel gebied.. Van alle kopers denkt 80% dat de makelaar die zij bij een bezichtiging spreken ook hun belangen op het oog heeft. Hij vertegenwoordigt echter altijd de belangen van de verkopende partij, die hem heeft ingehuurd en ook betaalt ! Het gaat bij de aankoop van een woning om grote bedragen en een kleine wijziging kan veel geld schelen ! Ga voorbereid en nooit zonder een deskundige op pad ! Onze begeleiding van het aankoopproces gaat op urentarief, waarbij voor starters extra lage tarieven gelden. Het hele voorbereidingstraject is voor starters gratis ! Voor andere kopers is het eerste uur altijd gratis.

Het is goed even te vermelden dat voorafgaand de financiële situatie en alle aspecten rondom een eventuele aankoop besproken worden. Er wordt een kostenoverzicht c.q. budgetberekening gemaakt en een voorlopige financiering opgezet. Daarbij gaat het allereerst om de woonbehoefte en de hypotheeklasten, maar niet uitsluitend: wij brengen alle woonlasten na de aankoop in kaart. Alleen dan ontstaat een realistisch beeld. Alle stappen in het proces worden in nauw overleg tussen U als kandidaat-koper on ons als dekundigen gepland en gezet.

Een onderhandelings- of biedingsproces begint met een analyse van de situatie rondom een beoogde woning, de woonaspecten én de bouwkundige zaken. Op grond daarvan wordt na bezichtiging een onderbouwd bod uitgebracht. Ons advies: neem altijd een deskundige mee, óók de eerste keer. Wanneer u gaat kijken en u weet al: dit zou het misschien kunnen worden en u schakelt pas iemand in ná de bezichtiging, dan is er vaak al veel schade aangericht die moeiljk valt terug te draaien. Het kan U niet alleen heel veel geld schelen, het kan u ook -en dat komt vaak voor- voor een miskoop behoeden. JBsWonen beschikt over veel ervaring op het gebied van bouw en bouwmanagemenet en houdt een scherp oog op de verhouding tussen kwaliteit en prijs.

Ook "randzaken" als de overname, een bouwkundige beoordeling, het energielabel, de taxatie t.b.v. de financiering, etc. komen aan de orde. Als onafhankelijke onroerend zaak adviseurs verzorgen wij zelf geen financieringen of verzekeringen, maar op verzoek adviseren wij en geven een onafhankelijke beoordeling. Omdat kandidaat-kopers zich vaak verkijken op de tijd die nodig is om een financiering rond te krijgen, coachen wij ook dit deel van het aankoopproces. Vergeet niet: een verkopende makelaar zal u aan de verplichtingen van de koopovereeenkomst houden, terwijl een geldvertrekker of bemiddelaar u makkelijk kan laten vallen. En dan zit u in de problemen. Hetzelfde geldt vor de verzekeringen, ook daar advisern wij op verzoek. Tevens zoeken wij de noataris uit -het recht van de koper- met de scherpste tarieven., een van de vele wijzen waarop wij onszelf terugverdienen.  

Het hele kooptraject staan wij U terzijde met voorlichting en informatie. Bent U een starter ? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. De kosten zijn miniem en het kan u tot 0,3 % lagere hypotheekrente opleveren ! Als gevolg van de schaarste is wonen duur in Nederland en niet altijd even makkelijk op een verantwoorde wijze te regelen. Verantwoord wonen moet in onze ogen altijd, duurder wonen dan strikt noodzakelijk is een keuze en niet altijd nodig !