x
x
Skip Navigation Links Home > Diensten > Zaakwaarneming

Zaakwaarneming

Voor veel mensen is een zaakwaarnemer geen alledaagse aangelegenheid. Kort gezegd komt het hier op neer. Wanneer een woning gekocht of verkocht moet worden, komen er vaak een hoop omringende zaken op de proppen waar een gewone makelaar zich nooit mee bemoeit. Men kan daarbij denken aan een situatie van een echtscheiding, een overlijden of een plotselinge terugval in inkomen a.g.v. arbeidsongeschiktheid. Doorgaans moeten er op allerlei terreinen maatregelen genomen worden, verzoeken worden gedaan, soms rechten opgeëist. Bijna altijd spelen verzekeringen en belastingen een rol. Vaak nemen familieleden en kennissen de afhandeling van deze zaken op zich, maar er is niet altijd familie voorhanden en bovendien is niet altijd de benodigde kennis en ervaring aanwezig. In zo’n geval kan een zaakwaarnemerschap een uitkomst bieden.

Hoe werkt het? Zoals een makelaar een opdracht krijgt tot bemiddeling bij de verkoop van een woning, zo gaat de zaakwaarnemer een overeenkomst aan tot optreden als (gevolmachtigd) zaakwaarnemer. De zaakwaarnemer treedt op namens de opdrachtgever, maar nooit zonder de opdrachtgever, dat wil zeggen: er worden brieven geschreven, er wordt getelefoneerd en onderhandeld, administraties op orde gebracht, etc., etc. Al deze handelingen doet de zaakwaarnemer vanuit zijn (juridische) kennis en ervaring, maar gaan in nauw overleg en brieven gaan nooit de deur uit zonder eerst gezien en ondertekend te zijn door de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van betalingen, worden die altijd rechtstreeks door de opdrachtgever zelf gedaan. De zaakwaarnemer ontvangt voor zijn werkzaamheden uitsluitend een vergoeding overeenkomstig het afgesproken uurtarief (zie ook Tarieven) en die worden in de factuur nauwkeurig gespecificeerd.

Een voorbeeld. Het volgende geval kan enigszins een idee te geven hoe zaakwaarneming eruit kan zien.
Wij werden gebeld door de heer Kamsma uit Uitgeest, aanvankelijk met de vraag of wij zijn huis wilden verkopen. Tijdens het daarop volgende gesprek bleek dat de heer Kamsma helemaal zijn huis niet wilde verkopen, maar vreesde dat hij wel moèst verkopen, omdat hij de lasten niet langer op kon brengen.
Wat was het geval? Enige jaren geleden had de heer Kamsma bij het overlijden van zijn moeder zijn ouderlijk huis gekocht. Voor ruim 20.000 Euro had hij het huis op laten knappen door het plaatsen van dubbel glas, het vernieuwen van leidingen en elektra, etc. Nu hij wegens afkeuring voor twee dagen in de week een uitkering ontving, werd het huis hem te duur. En bepaald onrustig was hij geworden toen bij navraag bleek dat hij waarschijnlijk minder voor zijn huis zou krijgen dan hij er inmiddels voor betaald had. Anders gezegd: zelfs bij verkoop zou de heer Kamsma met een restschuld blijven zitten.
Bij nader onderzoek bleek dat de heer Kamsma indertijd een hypotheek had afgesloten tegen een veel hoger rentepercentage dan gangbaar was op dat moment. Bovendien bleek hij in totaal bijna 3000 Euro per jaar aan verzekeringen te betalen, die hem op minder fraaie wijze door de bemiddelaar en een grote verzekeringsmaatschappij als noodzakelijk waren aangepraat. Er zaten zelfs dubbele verzekeringen bij.

De aanpak. Allereerst werd de hypotheek overgesloten naar een aanmerkelijk lager rentepercentage. Zoiets gaat altijd gepaard met een afkoopsom, maar die ‘boete’ zou in 18 maanden terugverdiend zijn. Vervolgens werden de verzekeringen teruggebracht tot 325 Euro per jaar. De bemiddelaar was inmiddels failliet, maar de verzekeraar bleek na de nodige brieven en onderhandelingen bereid twee jaar premie terug te betalen. De heer Kamsma ontving bijna 5.400 Euro van de verzekeraar terug en betaalde daarvan direct de ‘afkoopsom’ van de oude hypotheek. Onze bemiddeling kostte in iets minder dan 700 Euro. Met onmiddellijke ingang zat de heer Kamsma nu op lasten die hij wel op kon brengen. Zijn huis hoefde helemaal niet verkocht en voor het eerst in 5 jaar kon hij weer op vakantie.
Op deze wijze kon de woonkwaliteit van de heer Kamsma enorm verbeterd worden en op onzichtbare wijze, want het bord in de tuin is er nooit gekomen.

*alle namen en plaatsen zijn fictief