x
x
Skip Navigation Links Home > Over JBS Wonen > Wonen en Milieu

Wonen en Milieu -
informatie over duurzame ontwikkelingen

1) Elk huis zijn eigen energiecentrale ? Op de landbouwniversiteit van Wageningen is een opmerkelijke ontdekking gedaan. Wetenschappers van onderzoeksgroep Milieutechnologie zijn er in geslaagd de suikers, die door de wortels van elke plant worden afgescheiden, aan bacteriën te voeren. De beestjes breken de suikers af en daarbij komt elektriciteit vrij. De plant leeft gewoon bovengronds voort en ondergronds ontstaat elektriciteit. De verschillen met de gangbare biomassa's, die om allerlei redenen omstreden zijn, springen in het oog: er hoeft niet geoogst te worden, er komt geen kunstmest aan te pas, er zijn geen transportbewegingen naar een fabriek nodig en er komt geen schadelijke luchtverontreiniging vrij. En de Wageningse rietplanten die de elektriciteit produceren concurreren niet met landbouwgrond voor voedselgewassen. Opvallend is ook dat de productie ook 's nachts aanhoudt.
De onderzoekers voorzien een decentraal elktriciteistnetwerk in sloten en plassen en kan bijv. zeer goed in de kassenbouw toegepast worden, waar altijd een grote energiebehoefte bestaat.  Zij voorzien een productie van 14.000 watt per hectare, voldoende om 28 huishoudens een jaar lang van elektra te voorzien. Ook in derde wereldlanden, die vaak geen infrastructuur hebben waar het energie betreft (of op dure dieselagregaten draaien), zijn er grote mogelijkheden in de waterrijke gebieden. er is al becijferd dat een boer op deze wijze circa 8500 Euro per jaar per hectare kan verdienen.
Het onderzoek, dat recent gepubliceerd is in International Journal of Energy Research, en wordt gesubsidieerd door Nuon en het Energieagentschap SenterNovem (JBs: dat ook alle energielabels uitgeeft), heeft perspectief. Een woordvoerder van Nuon: decentrale opwekking wordt steeds belangrijker: zonnepanelen, kleine windmolentjes, warmtekrachtkoppeling, etc. De vinding zou voor een doorbraak kunnen zorgen.
Bron: De Volkskrant 15 maart 2008.

2) Opvang van CO2. Op 3 april j.l.opende minister Cramer een opvallende installatie. Vlak naast de Eon-kolencentrale op de Maasvlakte opende zij een proefsopstelling waar Eon in samenwerking met TNO CO2 gaat proberen op te vangen. CO2 is het broeikasgas bij uitstek en CO2-opvang is door de regering tot een van de drie pijlers van het Nederlandse energiebeleid gemaakt, samen met energiebesoparing en duurzame energie  (wind, zon en biomassa). Nederland heeft een geologische structuur die uitermate geschikt is om het vervolgens ook ondergronds op te slaan, vanwege de aanwezige lege gasvelden en zgn aquifers, waterhoudende lagen. Nederland heeft heel duidelijk de ambitie op dit terrein (dat erg door de Europese Commissie wordt gestimuleerd) voorop te lopen. Op dit moment is deze technologie nog duur, maar wanneer in 2013 bedrijven via een Europese veiling dure emissierechten moeten gaan kopen is dit veel goedkopere alternatief mogelijk beschikbaar. Het milieu-effect van de proefopstelling staat gelijk aan het duurzaam maken van 200.000 Nederlandse huishoudens.
Iets soorgelijks is op handen in het noorden van het land: de Gasunie kondigde tegelijkertijd een samenwerkingsverband aan met het Duitse bedrijf RWE, dat in het noorden een kolencentrale bouwt. Ook hier wordt een proef gestart met het wegvangen van CO2. Center Novem, het energietechnologie-agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, subsidieert bovendien met 60 miljoen Euro twee proefprojecten voor ondergrondse opslag.
Bron: NRC Handelsblad 4 april 2008